Få hjälp med rivning av fastigheten

Har du ett garage, en sommarstuga eller ett hus som behöver rivas? Innan du börjar ska du besvara några viktiga frågor. Annars kan du få problem och utsätta dig själv och andra för risker.

Finns det asbest i huset?

Innan rivningen påbörjas måste du kontrollera vilka material som finns i byggnaden. Förr var asbest ett vanligt byggmaterial eftersom ämnet har många fördelaktiga egenskaper, men det är också ett giftigt ämne som kan spridas i luften vid rivningsarbetet. Tänk på att asbest inte bara användes till fasader. Det giftiga ämnet kan även finnas i gammal kakelfix, isoleringsmaterial och underliggande konstruktioner. Här kan du läsa mer om asbest.

Behöver du rivningslov?

Du känner säkert till att det krävs bygglov för att uppföra en byggnad, men det är lika viktigt att söka rivningslov. Det räknas som rivning när du tar bort delar av stommen till en byggnad. Du kan alltså ta bort delar av fasaden eller taket utan att det räknas som en rivning men läs gärna på vad som gäller innan du börjar. Kontakta Boverket för mer information.

Går du i rivningstankar?

Rivning är svårt att göra på egen hand. Det bästa är att kontakta en professionell rivningsfirma som kan hjälpa dig med rådgivning, planering och genomförande. Läs mer här.