Saknas en cykelbana i din kommun – driv igenom det själv!

Ibland önskar vi mycket men det är lite handling. Vi glömmer att kommunen jobbar för oss och vi kan skapa förändringar genom att vara en drivkraft. Miljö- och hälsoaspekter brukar alltid stå nära en kommuns hjärta men det kan ta tid innan de kommer underfund med vad som behövs. En cykelbana leder till större säkerhet för innevånarna och uppmuntrar fler att välja cykeln. Men hur ska du driva igenom en ny cykelbana i kommunen?

Medborgarförslag

Den första vägen att gå är att skicka in ett medborgarförslag till kommunen. Du kan ta kontakt med dem via deras hemsida och skicka in elektroniskt. I förslaget kan du gärna argumentera för din sak och ta upp de goda aspekterna. Ju mer komplett idé du har, desto bättre. Bifoga gärna en karta som visar möjliga platser för cykelbanan. 

Medborgarförslag tar några veckor att besluta om men du kommer att bli kontaktad av berörd avdelning som kommer att rekommendera till kommunförmäktige om beslutat borde beviljas, undersökas nogrannare eller avslås. 

Öppet hus

När kommunen anordnar öppet hus kan du ta med din efterforskning och be att få prata med en person som kan hjälpa dig med det här. När du ska presentera en idé är det bra att vara förberedd. Gör gärna jobbet enklare för kommunen. Ta med beräknade kostnader och besparingar om du kan få fram dessa siffror.

Prata med företag som sysslar med markarbete och som kan mycket om maskinerna som behövs. Firmor som Amas har hyrt ut maskiner för alla möjliga projekt och sitter på stor kunskap. Du kan snabbt få uppskattningar på arbetsgången och priser som du kan presentera i ditt förslag. Även om priserna inte stämmer gentmot när ett företag jobbar med kommunen så visar det på att du har tänkt igenom din presentation. 

Namninsamling

Gör en namninsamling för ditt förslag. Knacka dörr eller stå på torget med skyltar och locka in personer som också skulle vilja ha en cykelbana. För att kommunförmäktige ska kunna besluta om en folkomröstning behöver du vanligtvis underskrifter av 10 % av kommunens röstberättigade. Politikerna är inte tvungna att hålla en folkomröstning bara för att du har samlat tillräckligt med underskifter, men de måste ta upp folkomröstningen på dagordningen och bestämma om de ska ha en folkomröstning eller inte.