Sophantering / källsortering

Många kommuner i Sverige har idag ett system för källsortering hos hushållen och alla orter har någon sorts återvinningssystem, ofta kalals dessa för ”Returpunkten” eller liknande. Där man har både och har hushållen ett ansvar för att källsortera och placera avfallet i särskilda fack i en eller två specialkonstruerad sopkärl. Dessa soptunnor har som regel följande indelningar med fack för varje sort av sopor:

 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Metall
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Brännbart
 • Tidningar
 • Trä, även impregnerat
 • Annat byggavfall som kommer från enskilda fastigheters mindre reparationer och renoveringar, målarburkar och liknande.
 • Matavfall: Som först har förpackats i särskilda förslutna och nedbrytbara påsar

Det är viktigt att sortera rätt för när sopbilarna lastar in dessa containrar så skall de olika avfallen hamna på rätt plats i lasten. Om hushållen tar gott ansvar för sitt avfall kan miljöförstöringen dämpas. Därför bör varje ansvarsfull medborgare tänk på och förkovra sina kunskaper på området.  

Sophantering

Plasten är skurken i dagens samhälle

 Plastpåsar är idag den största boven för miljön vad hushållens skräp beträffar. Man bör i största möjliga mån undvika att använda plastförpackningar tillverkade av fossila bränslen. Det har flaggats för att den typen av plastpåsar snart kommer att förbjudas. Det pågår försök att framställa plast av alkohol och etanol som kan utvinnas ur biologiska råvaror som exempelvis spannmål.  

Kommunernas återvinning

 Grovsopor skall man lämna på återvinningsstationer och även där skall avfallet sorteras. Där har man containers med tydlig märkning om vad som kan slängas vart. Det gäller en del som man inte kan lägga i tunnan hemma men även till en del samma för dem som inte har källsorteringskärl som hushållssopor. Bland annat kan man på stationerna göra sig av med:

 • Brännbart av större format som inte får plats i bostadens tunna
 • Elavfall
 • Trädgårdskompost
 • Farligt avfall
 • Grovavfall
 • Wellpapp
 • Glas, färgat och ofärgat

Sophantering

På platser bredvid stationens containers kan man lämna uttjänta vitvaror som kylskåp, tvättmaskiner och liknade. Elektronik, obrukbara maskiner av olika slag som gräsklippare med mera. Dessutom brukar en del hjälporganisationer ha mottagning för kläder och andra prylar till sin second handbutik.