Viktigt att ta hand om farligt avfall

Eftersom det kan finnas farliga ämnen i många typer av produkter är det viktigt att du hanterar dina sopor på rätt sätt. Du ska alltid sortera ut det farliga avfallet och sedan lämna in det på ett korrekt sätt.

Lär dig mer om sophantering

Det kan låta enkelt att sortera avfall, men det är många som är osäkra på vad farligt avfall är. Därför är tipset att ta hjälp av experter som har rätt kunskap för att ta hand om sopor som innehåller farliga ämnen. Trots att dessa ämnen ofta är i väldigt liten dos i varje enskild produkt kan de nämligen göra stor skada.

Sveriges kommuner har ett övergripande ansvar för sophantering. Det gäller insamling och transport av avfall med farliga ämnen men även hantering av dessa. För att reglera detta arbete är det den svenska avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen som styr arbetet.

Hushållens skyldighet

Du har ansvar för ditt hushåll och att sortera ut sopor med farliga ämnen från resterande avfall. Innan du lämnar in det farliga avfallet är det viktigt att inte blanda olika produkter. Du bör även kontrollera att alla förpackningar är hela och att ingen vätska kan läcka ut. Se till att skriva etiketter med information om innehållet om du använder en annan förpackning än originalet.